Malmös ledsnaste punks Spader Kung kommer till Mossagårdsfestivalen för att återigen påminna dig om hur kasst allting är: livet, världen, kärleken - you name it. Sommaren är på intågande men i själen råder evig vinter!!!
spotify.com/spaderkung
soundcloud.com/spaderkung
instagram.com/spaderkung