22-åriga Johanna Söderström kommer ifrån den lilla skånska byn Arkelstorp. Där har hon spelat alla sina favoritartisters låtar medan hon gått det estetiska programmet i Kristianstad. Sedan hon började på folkhögskola i Göteborg för två år sen har dock hennes egna (och andras) berättelser via musiken tagit över. Låtarna Johanna skriver är reflektioner av hennes tankar och känslor, inte sällan med inslag av naturen.

spotify.com/johannasoderstrom