Jan Röed, ekolog och expert på mikrobiell odlingsteknik, kommer och berättar om hur vi i lantbruk och vår trädgård kan odla klimatsmart med bokashi & fermentation. Att samverka med ekosystemet i jorden ger inte bara klimatfördelar utan förstärker även växtens förmåga till  eget försvar och ger en bättre avkastning i lantbruk och grönsakslandet. Föredraget tar upp frågor som; hur fungerar samverkan mellan mikrolivet och växten i rhizosfären (rotzonen), hur lagrar vi in kol och humus i odling, vilka enkla metoder kan du själv använda i din trädgård.etcnaring.se