Hampan är mycket mångsidig växt. Lär er om dess roll i människans historia, dess olika användningsområden och få en detaljerad bild av hur hampan fungerar som byggmaterial, med praktiska exempel och detaljerad beskrivning hur hampa kan användas inom byggnation. Få svar på frågor ni har, känn på material och lär er om naturliga, moderna byggmaterial. Eric och Hugo från Biobyggarna håller i föredraget.
Föreläsning: Bygg med hampa kl. 17.15 på fredagen med efterföljande diskussion. Se även workshop på lördagen kl. 12-17.