Den etablerade multikonstnären Sérgio Augusto kommer under festivalen att bygga en koja utomhus till vilken barn kan komma och bli kropps- och ansiktsmålade. Kojan kommer att finnas på barnängen. Det finns två programtider, fredag: 14.30 - 16.00, lördag: 15.00 - 15.45 fast Sérgio finns på plats under hela festivalen, antingen i kojan, vid sin konstutställning eller på relaxängen med yogapass och han målar gärna på andra tider också.   
sergio.se/ansiktsmalning
facebook.com/sergio-ansiktsmalning